Módl się razem z nami

I czwartek miesiąca

Brat Karol tak pisze w swoim rozważaniach do Ewangelii według św. Mateusza na temat słów, które Jezus wypowiedział do swoich uczniów, gdy przeżywał trwogę konania w Ogrodzie Oliwnym: „Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną…” (Mt 26,38):

„Czy tylko do tych trzech Apostołów Pan nasz to mówi? Nie, mówi do nas wszystkich, których miłuje i których widzi w swym konaniu, do nas wszystkich, których wierna i tkliwa kompania jest Mu pociechą w tych chwilach bólu… Bądźmy więc wierni tej praktyce, „czuwania wraz z Nim” w każdy czwartkowy wieczór, by dotrzymywać Mu towarzystwa, wspierać Go, pocieszać, całą duszą trwać przy Nim w Jego konaniu… Niech ta praktyka czuwania w czwartek wieczór z naszym Panem konającym będzie jedną z wiernych praktyk całego naszego życia. Nie uchybiajmy jej nigdy, dla miłości do Serca Pana naszego… On nas o to formalnie prosi w tych oto słowach skierowanych do Apostołów: czy Mu tego odmówimy? Ach, Dziewico Święta, o mój dobry Aniele, o, święta Magdaleno, o, święty Piotrze, o, święty Józefie i święty Chrzcicielu wspomóżcie mnie, błagam was, abym nigdy już nie był na tyle niewdzięczny, na tyle niegodziwy na tyle ohydny, żeby Mu tego odmówić! Amen.” (za: Karol de Foucauld, Duch Jezusa, Gliwice 2016, s. 53)

Niech te słowa stale nas umacniają w naszej praktyce czuwania przy Jezusie w Ogrójcu w każdy czwartek.
W duchu jedności i wzajemnej miłości oraz jako znak Komunii, niech pierwszy czwartek każdego miesiąca będzie dla nas takim szczególnym dniem, w którym jednoczyć się będziemy na modlitwie przed Panem w konkretnej zaproponowanej wspólnej intencji. Niech ta intencja towarzyszy nam i będzie obecna również przez cały dany miesiąc.

Tegoroczne intencje przygotowywać będą Małe Siostry Jezusa. Niech więc każdy pierwszy czwartek miesiąca będzie dla nas szczególnym czasem przygotowania do kanonizacji brata Karola i pozwoli nam na nowo odkryć duchowość Nazaretu.

           

Intencja na styczeń 2022

1 czwartek miesiaca  

„Kochajmy każdego człowieka, bo jest naszym bratem, i Pan Bóg chce, byśmy go serdecznie miłowali i patrzyli na niego jak na naszego brata. Jest on umiłowanym nade wszystko dzieckiem Bożym! Jest ceną krwi naszego Pana, okryty tą krwią jak płaszczem, ukochany przez Boga i przez Jezusa aż po całopalną Ofiarę na Kalwarii” (Oeuvres spirituels, 89).

Módlmy się w ten czwartek i w tym miesiącu styczniu zwłaszcza za naszych braci, którzy padli ofiarą politycznej gry i koczują od wielu miesięcy na granicy między Polską a Białorusią, ulegając manipulacji i przemocy, sami stając się agresywni. Módlmy się i za tych naszych braci, którzy mają władzę i głos decyzyjny w sprawie tego konfliktu, by chcieli otworzyć się na mądrość z góry dla znalezienia pokojowego rozwiązania tego konfliktu.
Pamiętajmy, że jedni i drudzy są umiłowanymi dziećmi Bożymi, za których Jezus przelał swoją krew.