Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, Niemożliwe

8 grudnia 2013 r. Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

NIEMOŻLIWE

 

Ewangelia Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

Rozważanie

Maryja Dziewica wyśpiewuje w swym Magnifika „ Pieśń Nową”- ps 98.
Ona sama jest tą Nową Pieśnią na cześć Pana – NIEPOKALANA!

                 „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Łk 1,37
       
Powyższe zdanie było bardzo drogie błogosławionemu Bratu Karolowi, a także jego duchowej córce małej siostrze Magdalenie, założycielce Zgromadzenia Małych Sióstr Jezusa.
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny jest obrazem tej Wszechmocy Boga.
W swych listach do Małych Sióstr mała siostra Magdalena napisała:” To Maryja dała nam Jezusa, dlatego nosi niezrównany tytuł Matki Jezusowej i Matki Bożej. Jest też najbliżej Dzieciątka ze żłóbka. W czasie Bożego Narodzenia nie możecie kontemplować Jezusa inaczej , jak w ramionach Matki”.
” Bóg wybrał Ją i umiłował bez żadnych Jej zasług.  Wybrał na Matkę swego Syna pokorną, młodą dziewczynę z małej wioski Nazaret. Napełnił Ją wszelkimi łaskami, by mogła dać światu Jego umiłowanego Syna, Zbawiciela świata …
Tajemnica wcielenia, która jest tak doniosła, że przemieniła cały rodzaj ludzki, dokonała się przez zwiastowanie anielskie Maryi, w całkowitej prostocie. Było to możliwe dzięki Jej gotowości na przyjęcie woli Pana. Nikt wokół Niej niczego się nie domyślał, żaden spośród mieszkańców tej małej , nic nie znaczącej wioski; no bo "cóż może być dobrego z Nazaretu?". Pan Bóg celowo tak zamierzył! Czy uświadamiacie to sobie, gdy myślicie o życiu Nazaretu jako ideale waszego powołania?”.

Wkrótce nastąpi kanonizacja bł. Jana Pawła II,  dlatego chętnie przybliżę jego rozważanie z 1981r., w którym przewija się zdanie o wszechmocy Boga:                 
 „Dla Boga nie ma nic niemożliwego,  Kościół … dla uczczenia tajemnicy Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny, odwołuje się do słów Zwiastowania, do słów Gabriela, którego imię znaczy: Bóg moją mocą. Czy ten szczególny wysłannik nie zwiastuje właśnie wszechmocy Boga, nieskończonej mocy Jego Miłości i Łaski? A cały Kościół wsłuchując się nieustannie w jego słowa, zwiastuje w pewnym sensie wraz z nim powtarzając po wielokroć:
Dla Boga nie ma nic niemożliwego!
 Tylko nieskończoną mocą Miłości można wyjaśnić fakt, że Słowo Boga, Syn Boży, stał się człowiekiem. Tylko niezgłębioną mocą Miłości Bożej można wyjaśnić to, że Dziewica Maryja, córka ludzka, z ludzkiego rodu, stała się Matką Boga. To wydarzenie dla Niej samej niezrozumiałe:" Jak się to stanie skoro nie znam męża?"
To wydarzenie jest bardzo trudne dla wielu ludzi i narodów, nawet jeśli przyjmą istnienie Boga, nawet jeśli uciekają się do Jego dobroci i miłosierdzia. A przecież – Dla Boga nie ma nic niemożliwego.”

Mała siostra Magdalena kontynuuje: „Nic nie jest niemożliwe dla tego kto wierzy …, wszystko jest możliwe dla tego kto kocha … Jak mówił Brat Karol: Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych. Cała historia Fraternii opiera się na tej pewności”.

„Patrzmy na Maryję, jak na nadzwyczajne arcydzieło łaski Bożej. Celebrujmy z zachwytem Jej dziewicze macierzyństwo – zawsze Dziewicy, zarówno przed zrodzeniem, jak i po zrodzeniu Syna Bożego”. ( Jan Paweł II w 1982r. )

 

Modlitwa

Prosimy Cię Najśietsza Maryjo, byś wypraszała nam łaskę odczytywania i pełnienia woli Boga oraz ufnej wiary, że Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych. 

 

Rozważa mała siostra Barbara