Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, Zaproszenie do boskości

24 maja 2020 r. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Zaproszenie do boskości


Mt 28, 16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

 

Rozważanie

Brat Karol niezwykle trafnie uchwycił naturę prawdziwej kontemplacji. Patrząc na Jezusa wstępującego do nieba modli się: "Pośrodku mojego Amen, mojego dziękczynienia, mojej radości i najgłębszego pokoju ogarnia mnie Twoja chwała. Widzę Cię mój Umiłowany wiecznie szczęśliwym i  nie pragnę już nic więcej, zanurzam się w błogosławieństwie, pokoju, niekończącym się  odpocznieniu”. „Bądźmy szczęśliwi bo Chrystus jest szczęśliwy”.
Kontemplacja staje się procesem poznawania, widzenia Boga ale i patrzenia, przeżywania na sposób boski, dzielenia Jego uczuć.
Nie na darmo papież Jan Paweł II powiedział o Karolu de Foucauld, że należał do najbardziej zakochanych w Bogu.
Żyjąc jego duchowością czuję się również wezwana do takiej więzi z Bogiem.

 

Modlitwa

Panie spraw, bym zapatrzona w Ciebie, wspólnie czująca z Tobą, patrzyła na wszystko Twoimi oczami, obdarzając uczuciem, które pochodzi z Twojego Serca.

 

Rozważa Mariola, mała siostra Jezusa, Częstochowa