Uroczystości pogrzebowe Małej Siostry Jezusa Basi Teresy

W sobotę 11 września 2021 roku odbyły się uroczystości pogrzebowe Małej Siostry Jezusa Basi Teresy.

W czwartek 9 września 2021 roku, kilka minut po 15h, odeszła do Pana mała siostra Basia Teresa z Częstochowy. Miała 65 lat.

Od ponad roku cierpiała na chorobę nowotworową, odkrytą już w fazie przerzutów. Dzielnie walczyła, znosząc leczenie chemioterapią. Jednak ostatnia chemia ją bardzo osłabiła. Szczególne osłabienie i nasilenie bólu nastąpiło w ostatnich dwóch dniach. Chwilę przed śmiercią, otrzymała sakrament chorych i przyjęła Ciało Pana Jezusa.
Basia była małą siostrą od prawie 40 lat. Nowicjat odbyła w Maroku, pierwsze lata po profesji mieszkała we fraterni w Szczecinie i pracowała w stoczni. Kilka lat żyła w Pewli, naszej wspólnocie adoracyjnej. Ale najwięcej czasu mieszkała w Częstochowie, poświęcając się pracy przy wyrobie małych „Jezusków” i szopek – zawsze traktowała tą pracę jako dzielenie się orędziem Betlejem, czułości Boga wobec ludzi.
Była bardzo gościnna. Lubiła ludzi i rozmowy z nimi. Miałą serce szczególnie wrażliwe i otwarte na ubogich. Ostatnie 2 lata mieszkała z tatą i opiekowała się nim, sama już będąc chora… Była dzielną wojowniczką życia!
Niech Pan przyjmie Ją do swojej chwały!