Bliżej beatyfikacji założycielki Małych Sióstr Jezusa

"Będę szczęśliwa dopiero wtedy, gdy znajdę na powierzchni kuli ziemskiej plemię najbardziej wzgardzone i niezrozumiane, człowieka najuboższego, by mu powiedzieć: Pan Jezus jest Twoim Bratem i wyniósł Cię aż do Siebie, a ja przychodzę do Ciebie, byś zgodził się być moim bratem i przyjacielem".

Papież Franciszek wyniesie do chwały ołtarzy dwóch kapłanów, którzy ponieśli męczeńską śmierć głosząc Ewangelię argentyńskim Indianom. Są to żyjący w XVII w. ks. Pietro Ortiz de Zárate, argentyński kapłan diecezjalny i wdowiec, oraz o. Giovanni Antonio Solinas, włoski jezuita. Ich męczeństwo zostało oficjalnie uznane w zatwierdzonych przez Papieża dekretach Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Misjonarze ponieśli męczeńską śmierć w Valle del Zenta 1683 r. Zostali zaatakowani po odprawieniu Eucharystii przez członków plemion Tobas i Mocovies. Przed śmiercią zostali poddani torturom.

Inną postacią, której dotyczą ogłoszone dziś dekrety jest s. Magdeleine Hutin, założycielka Zgromadzenia Małych Sióstr Jezusa. W młodości zainteresowała się historią Charles de Foucauld. Wyjechała do Algierii, gdzie prowadziła dom dla ubogich. W 1939 r. założyła pierwszą wspólnotę nowego zgromadzania. Łączyła ją głęboka przyjaźń z Pawłem VI i Janem Pawłem II. Zmarła w Rzymie w 1989 r.

Inne założycielki zgromadzeń zakonnych, których dotyczą watykańskie dekrety to s. Maria Berenice Duque Hencker, która w Kolumbii utworzyła zgromadzenie Małych Sióstr od Zwiastowania, oraz Włoszka s. Elisabetta Martinez, która dała początek Zgromadzeniu Córek Matki Bożej z Leuca.

Ponadto Papież uznał heroiczność cnót dwóch kapłanów. Ks. Diego Hernández González był Hiszpanem, żył w latach 1915-1976. W młodości podczas wojny domowej został uwięziony za to, że wyniósł Hostie z płonącego kościoła. Jako kapłan wyróżniał się w duszpasterstwie chorych, dzieci i młodzieży.

Z kolei ks. Giuseppe Spoletni należał do podrzymskiej diecezji Palestrina i dał się poznać jako niestrudzony szafarz sakramentu miłosierdzia. Podczas wojny ukrywał ludzi poszukiwanych przez faszystów. Zmarł w 1951 r.

Źródło: www.vaticannews.va