Modlitwa w Roku brata Karola

Ks. Biskup Opolski Andrzej Czaja, w IV Niedzielę Adwentu (20 grudnia 2015 r.) zainaugurował w Kościele w Polsce Rok Jubileuszowy 100-lecia śmierci bł. brata Karola.  W prezbiterium ustawiona została ikona brata Karola, napisana przez kleryków z Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, a obok niej relikwie brata Karola.

Ksiądz Biskup odmówił modlitwę na rozpoczęcie Roku Brata Karola, a nastepnie oddał cześć relikwiom. Niech tam modlitwa będzie wciąż obecna i żywa, niech stanie się naszą modlitwą Roku Jubileuszowego bł. Karola de Foucauld.

 

„Ojcze, Ty w każdym czasie obdarzasz ludzi swoją miłosierną miłością. Siłą Twego miłosierdzia przemieniasz całkowicie ich życie. Powołujesz ich i posyłasz ich, aby świadczyli o przebaczeniu, jakiego doznali i miłości, której doświadczyli.
Dziękujemy Ci, Ojcze, za błogosławionego brata Karola de Foucauld, który dla nas stał się świadkiem Twego miłosierdzia i pośrednikiem Twojej łaski.
Dziękujemy Ci za Jego żarliwe umiłowanie Twojego Syna, Jezusa z Nazaretu i poszukiwanie Jego oblicza, za zafascynowanie Tajemnicą Wcielenia, w której w swoim Synu przyjąłeś wszystko, co nasze, aby obdarzyć nas tym, co Twoje.
Dziękujemy Ci za ta intuicję, którą Kościół otrzymał za pośrednictwem bł. Brata Karola: że zwyczajne codzienne życie jest miejscem spotkania z Tobą tak jak był nim Nazaret przez 30 lat dla Jezusa, Twego Syna; że każdy człowiek niezależnie od rasy, religii czy wieku jest naszym bratem i należy się mu szacunek i przyjaźń; że drogą do bliskiej zażyłości z Tobą i do głębokiego spotkania drugiego jest przyjęcie ostatniego miejsca: postawy pokory, małości, dyspozycyjności i służby.
Niech ten Rok Jubileuszowy 100-lecia narodzin dla Nieba bł. brata Karola, włączony w święty Rok Miłosierdzia, będzie okazją do pogłębienia źródeł naszej wiary, wejścia na drogę przemiany serca i otwarcia na łaskę, której zechcesz nam za pośrednictwem brata Karola udzielić – Ty, który wraz z Twoim Synem i Duchem świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.