W skrócie

Trzeba siać Słowo Boże - głosić Ewangelię

W imię Jezusa – tymi słowami rozpoczyna zawsze głoszenie nauk rekolekcyjnych brat Moris ze wspólnoty Małych Braci.

Jak rośliny kierują się ku światłu, tak naszym pragnieniem jest, aby każdy kto rozważa Słowo Boga kierował się ku Niemu. Wielkim zadaniem dla nas chrześcijan jest dziś przedstawianie Słowa Bożego jako czegoś zupełnie unikalnego, jedynego.

Rozważania na Niedzielę

Wspólnota nasza