Adwentowa minuta skupienia

Witamy Cię!

  • Trzeba siać Słowo Boże - głosić Ewangelię

    Jak rośliny kierują się ku światłu, tak naszym pragnieniem jest, aby każdy kto rozważa Słowo Boga kierował się ku Niemu. Wielkim zadaniem dla nas chrześcijan jest dziś przedstawianie Słowa Bożego jako czegoś zupełnie unikalnego, jedynego.

O duchowości Nazaretu