Praca z ludźmi

02-11-2013

Mali Bracia Jezusa przeżywają swoje życie kontemplacyjne uczestnicząc tak jak Jezus, w życiu tych, którzy są bez imienia  i wpływów na tym świecie (Konstytucje).

Prosta, fizyczna praca, którą podejmują daje im możliwość pełnego uczestnictwa w środowiskach tak bardzo spragnionych obecności Kościoła. Przez konsekrację swojego życia przeżywanego pośród ludzi pracy, bracia pragną przedłużać w tych środowiskach misję Jezusa, który przyszedł, aby zbawić każdego człowieka. Wierząc w Jego moc mają nadzieję że ich wspólnoty staną się zaczynem jedności, wezwaniem do otwarcia się, miejscem spotkania.Wspó1noty mają różne oblicza w zależności od środowiska i kraju. Są obecne zarówno na wsi jak i w środowisku przemysłowym.

W solidarności z osobami i środowiskami najbardziej poniżonymi bracia wybierają przede wszystkim prace najbardziej zwyczajne i najmniej cenione. (Konstytucje)

Bracia doświadczają, dzięki życiu i pracy wśród zwykłych ludzi, że pragną oni przede wszystkim być kochani, chcą by ich uznawano, traktowano jak ludzi, aby uszanowano wszystkie wartości, które jako osoby posiadają. Dlatego też nie wystarczy powiedzieć im, "kocham was". Nie wystarczy też praktykowanie wobec nich dobroczynności. Trzeba z nimi być, dzielić z nimi pracę i wszystkie proste czynności dnia codziennego, przebywać wobec nich w najgłębszym znaczeniu tego słowa.

Bracia na ogół pracują w prostych zawodach i nie chcą pełnić kierowniczych funkcji, by być z tymi którzy są bez imienia i bez wpływów na tym świecie. Pod koniec ciężkiego dnia pracy, pomimo fizycznego zmęczenia czują radość w sercu i w modlitwie mogą dziękować Panu, za wszystkie cudowne dary, którymi ich obdarza. Pamiętają słowa psalmu 127, które czasami recytują w modlitwie wieczornej:

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem i wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko. A Pan i we śnie daje tym, których miłuje". "Bo On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi". Mt 5,45