Rozważania

Słowa Bożego na Niedzielę

Wiara rodzi się ze słuchania, słuchanie natomiast ma miejsce dzieki słowu Chrystusa (Rz 10, 17)

Skąd pomysł na takie miejsce w internecie? To proste: JEZUS! Papież Franciszek powiedział: Nie wystarczy czytać Pismo Święte, trzeba się wsłuchać w Jezusa, który przez nie przemawia. Innym powodem jest Karol de Foucauld, a jeszcze innym owoce Rok Wiary.

Człowiek zaproszony jest do relacji z Jezusem. Sam musi jednak podjąć trud wyruszenia w drogę, która została mu wyznaczona na tym świecie. To nie droga jest trudnością, ale te trudności są drogą.

Ewangelia opisuje życie, słowa i czyny Jezusa, jest słowem dobrej nowiny Boga dla człowieka. Z pewnością nie jest opowieścią, która przestarzała się i zapomniana nie służy już nikomu. Ona jest wiecznie żywa i wciąż aktualna. Słowo Boże jest dla człowieka ogromną pomocą w prawdziwym i głębokim zrozumieniem swojego życia. Dlatego warto sięgać po Ewangelię codziennie.

Ewangelię nie czyta się tak, jak czyta się gazetę. Nie słucha się Jej, jak słucha się radia. Spotkanie z Bożym Słowem wymaga od człowieka konkretnej postawy, postawy otwartości na to, co chce powiedzieć Bóg. Trzeba zatem znaleźć czas na uważną lekturę Dobrej Nowiny, potrzeba głębokiego zamyślenia nad przeczytaną treścią, zestawienia nauki Jezusa z własnym życiem. Trzeba wreszcie zacząć modlić się tymi słowami według nich żyć.

W poszukiwaniu Jezusa z Nazaretu oraz w odkrywaniu Jego nauki dzielić będą się "duchowi uczniowie" Karola de Foucauld. Mały Brat Jezusa, Mała Siostra Jezusa, siostra ze Zgromadzenia Misyjnego Sióstr Służebnic Ducha Świętego, ksiądz diecezjalny ze wspólnoty Jezus Caritas, kleryk z seminarium duchownego, świecka osoba. W łączności z naszym umiłowanym bratem i Panem, Jezusem.

Co tydzień będziemy zatrzymywać się nad Niedzielną Ewangelią i rozważać Słowo, bo przecież "nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana" (Pwt 8, 3). Refleksja będzie dotyczyć duchowości Nazaretu, duchowości, która odkrywał i którą żył brat Karol. Po rozważaniu zamieszczona będzie, krótka modlitwa, która stanowi jak swoistego rodzaju posłanie. Trzeba nam Jezusa w słowie, wprowadzać do swojego życia, żyć Nim na co dzień. Trzeba nam zatem:

-bez pospiechu przeczytać fragment Niedzielnej Ewangelii, skupiając się na jego sensie i głównym przesłaniu. Zachęcamy do zadawania sobie pytań: Co się stało? Jakie słów a wypowiada Jezus? Czy odkrywasz w tym fragmencie rzeczy nowe, do tej pory przed tobą ukryte?

-spróbuj odnaleźć się w roli uczestnika tego wydarzenia. W czym przykład Jezusa Cię pociąga? W jaki sposób naśladujesz Jezusa z Nazaretu? Pomóc może Ci rozważanie umieszczone pod tekstem Ewangelii.

-teraz Ty odpowiedz Panu Bogu na usłyszane słowo. Rozmawiaj z Jezusem, podziel się wszystkim, co jest w Tobie, a kiedy brakuje Ci słów, trwaj przed Nim, módl się obecnością. Proś Maryję i bł. Karola, by razem z Tobą rozważali i trwali w obecności Jezusa.

Życzymy owocnego spotkania z Bogiem, który żyje w Piśmie Świętym i który działa przez słowo. Żyj dla Jezusa, z Jezusem i jak Jezus.

Rozważania Słowa Bożego na każdą Niedzielę.