Historia

02-11-2013

Zgromadzenie Małych Sióstr Jezusa zostało założone 8 września 1939 r. przez Magdalenę Hutin w Algierii.


„Wspólnota nie jest przede wszystkim dziełem małej siostry Magdaleny, lecz owocem jej spotkania z przyjaciółmi z Touggourt. Zgromadzenie małych sióstr jest zrodzone ze spotkania osób z bardzo różnych środowisk, różnego pochodzenia, z różnych religii… ze spotkania, w którym każdy pozostał sobą.”

 

historia1 Mała Siostra Jezusa Magdalena - zafascynowana życiem Karola de Foucauld, w jego pismach i duchowości odkryła pragnienia, które sama nosiła w sercu – szaloną miłość do Jezusa i pragnienie adoracji, miłość do Jego najmniejszych sióstr i braci oraz miłość do Afryki i muzułmanów.
W wieku 40 lat wyjeżdża na Saharę. Chce tam żyć ideałem nakreślonym przez br. Karola – tajemnicą życia ukrytego, życia Nazaretu. Na prośbę Biskupa Sahary odbywa nowicjat u Sióstr Białych i 8 września 1939 r. składa śluby jako mała siostra Jezusa. Jest to data powstania naszego Zgromadzenia.
   
Rodząca się Wspólnota ma być małym koczowniczym zgromadzeniem żyjącym kontemplacją Jezusa pośród ubogich muzułmanów. W czasie nowicjatu mała siostra Magdalena otrzymuje, jak sama to określa, „światło z Betlejem” – Bóg objawia się jej w Jezusie, bezbronnym, wydanym w ręce człowieka i pragnącym jego miłości dziecku. historia3
   
historia4 W 1946 r., podczas pielgrzymki do sanktuarium Marii Magdaleny w La Sainte Baume odkrywa, jak głęboki sens ma to apostolstwo przyjaźni i adoracji, i że winno być ono przeżywane nie tylko wśród wyznawców Islamu. Rozpoczyna się czas fundacji wspólnot na całym świecie, w różnych środowiskach i w różnych obrządkach Kościoła. Mała siostra Magdalena podróżuje niestrudzenie do końca swych dni, docierając także do krajów „za żelazną kurtyną”. Umiera w 1989r. w Rzymie. Obecnie trwa jej proces beatyfikacyjny.
Więcej w tej kategorii: « Małe Siostry