Formacja

02-11-2013

Jeśli ktoś pragnie wstąpić do naszego Zgromadzenia nie potrzebne mu są do tego żadne specjalne dokumenty. Ważne, że głęboko wierzy i pragnie oddać swoje życie Jezusowi, by być razem z Nim i z tymi do których On Go posyła. Po osobistym spotkaniu i kilkurazowym pobycie u braci jeżeli wspólnie rozeznają, że Pan powołuje go na tę drogę może zamieszkać na stałe wśród braci, rozpoczynając w ten sposób tak zwany staż.

Postulat

Po niedługim czasie od zamieszkania wśród braci zostaje podjęta decyzja o rozpoczęciu postulatu przez kandydata. Postulat może trwać około roku a nie więcej niż dwa lata. Jest to czas wzajemnego "oswajania się", czas poznawania wspólnoty i wspólnego poszukiwania woli Bożej. Postulant wchodzi z całym swoim bogactwem duchowym i słabościami do wspólnoty, która dzieli z nim prawie wszystko. Postulant również stara się wniknąć jak najbardziej w duchowość małych braci, dlatego też poza dzieleniem życia wspólnotowego podejmuje on w tym okresie pracę na zewnštrz wspólnoty, by doświadczyć podobnych warunków pracy.
Nowicjat
Po rozpoczęciu nowicjatu kandydad staje się nowym członkiem wspólnoty małych braci. "W nowicjacie powinien odnaleść on warunki życia, które pozwola mu pogłębić swoje odkrycie Osoby Jezusa oraz zakorzenić swoją miłość w osobistej z Nim przyjaźni. To przywiązanie do Jezusa będzie wzrastać przez milczącą modlitwę, medytację Ewangelii, życie braterskie i uczestnictwo w życiu ludzi" Konstytucje Wraz ze swoim odpowiedzialnym nowicjusz będzie pogłębiał swoją znajomość Pisma św. pisma duchowe i tradycję małych braci Jezusa.
Śluby czasowe
Po zakończeniu nowicjatu, który trwa od roku do dwóch lat brat może być dopuszczony do złożenia swoich pierwszych ślubów czyli ubóstwa, czystości i posłuszeństwa na trzy lata, a następnie może je odnawiać na określony czas.
Pierwsze lata po ślubach - formacja intelektualna
Po złożeniu pierwszych ślubów brat ponownie podejmuje pracę, którą ograniczył w nowicjacie, by lepiej móc wówczas rozwinąć się duchowo. Teraz ten czas powrotu do pracy fizycznej i czasami wejście do nowej wspólnoty i innego rytmu dnia również powinien pomagać w dojrzewaniu młodego profesa.

Nie więcej niż po czterech latach od pierwszych ślubów brat rozpocznie studia filozoficzne i teologiczne po to by rozwijać w sobie coraz bardziej umiłowianie Prawdy i rozumną wiarę, by bardziej poznać i kochać Jezusa, który jest Drogą Prawdą i Życiem Bracia studenci ""nie są wezwani, by stać się uczonymi lub specjalistami: są jedynie pokornymi poszukiwaczami Mądrości obiecanej ubogim i małym" Konstytucje.
Śluby wieczyste
Od sześciu do dziewięciu lat po pierwszych ślubach i na ogół po zakończeniu studiów teologicznych brat może zostać dopuszczony do ślubów wieczystych, które składa jako "wieczystą ofiarę z siebie samego przed Bogiem i przed ludźmi"Konst.

Przez dalsze lata swojej obecności we wspólnocie małych braci, są oni niejako zobowiązani do formacji ustawicznej, związanej z "rozwijaniem swojego zmysłu Słowa Bożego i teologii oraz podejmowania środków pogłębiania swojego życia jedności z Bogiem i swojej miłości do ludzi" Konst. Bracia, którzy zamieszkajš wśród innych ludów i kultur, będą także zobowiązani do poznawania ich języka i tradycji, by móc lepiej dzielić z nimi swoje życie.

Więcej w tej kategorii: « Historia