Gazetki Jezus Caritas

Jezus Caritas nr 25/9 III 2014

wtorek, 11 marzec 2014 01:00

Zastanawiając się nad treściami następnego numeru naszych „Tekstów”, a ma to być już numer 25, więc jubileuszowy, sięgnąłem po numery już wydrukowane, między Was rozdane, na pewno przez Was uważnie przeczytane i z należną troską przechowywane.

Jezus Caritas nr 24/11 XI 2013

sobota, 26 październik 2013 12:12

Czy życiu „Braterstwa Kapłańskiego” w oparciu o duchowość brata Karola, czy takiemu życiu pomagają propozycje radykalnego życia chrześcijańskiego papieża Franciszka?

Jezus Caritas nr 23/25 XI 2012

piątek, 25 październik 2013 18:12

Teksty pomocnicze dla pogłębienie duchowości bł. Karola de Foucauld, Małego Brata Jezusa mają wyraźny charakter i zasadniczy cel: nie dopuścić do zaniedbania podjętego kiedyś w naszym życiu kapłańskim przylgnięcia do Brata Karola i jego duchowości.

Jezus Caritas nr 22/29 IV 2012

piątek, 25 październik 2013 20:11

11 października 2011 r. Ojciec Święty Benedykt XVI listem apostolskim ogłosił Rok Wiary, który ma się rozpocząć 11 października br., w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II. 

Jezus Caritas nr 21/20 XI 2011

piątek, 25 październik 2013 18:11

Słuchając wystąpień Benedykta XVI dochodzi się do przekonania, że podstawą Jego apostolskiego nauczania są słowa Jezusa wypowiedziane do św. Piotra: Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci (Łk 22,32).

Jezus Caritas nr 20/6 II 2011

piątek, 25 październik 2013 20:10

Spotkanie naszej Wspólnoty z okazji rocznicy śmierci (1 grudnia 1916) Brata Karola i rocznicy  jego beatyfikacji (13 listopada 2005) miało miejsce 21 listopada 2010 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu.

Jezus Caritas nr 19/24 X 2010

piątek, 25 październik 2013 18:09

Kapłańskie braterstwo. Wspólnota kapłańska Jezus-Caritas potrzebuje nieustannej refleksji nad istotą swego kapłańskiego braterstwa. Dlaczego?

Jezus Caritas nr 18/28 II 2010

piątek, 25 październik 2013 20:09

Wspólnota Kapłańska Jezus-Caritas jest wysiłkiem kształtowania życia kapłańskiego w oparciu o konkretną formę wypełniania kapłańskiego posłannictwa.

Jezus Caritas nr 17/22 XI 2009

piątek, 25 październik 2013 20:08

Bł. Karol de Foucauld jest duchowym przewodnikiem dla kapłanów pragnących realizować swoje posłannictwo zgodnie z Chrystusowym nakazem: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.

Jezus Caritas nr 16/20 IX 2009

piątek, 25 październik 2013 18:08

Z inicjatywy Ojca Świętego Benedykta XVI w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 19 czerwca, Kościół rozpoczął Rok Kapłański.

Jezus Caritas nr 15/10 V 2009

piątek, 25 październik 2013 16:07

Wspólnotę kapłańska tworzą kapłani przekonani, ze potrzebują siebie nawzajem, by iść za Chrystusem Panem.

Jezus Caritas nr 14/30 XI 2008

piątek, 25 październik 2013 16:07

Laicyzm (laicyzacja) w naszych czasach jest faktem. Jak dzisiejsze duszpasterstwo powinno reagować na to zjawisko? Tym bardziej, że nie ma jednego wzorca laicyzacji.