XXXII Niedziela Zwykła, Czuwajmy

12 listopada 2023 r. XXXII Niedziela Zwykła

Czuwajmy!


Mt 25,1–13

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: "Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie". Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: "Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną". Odpowiedziały roztropne: "Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie". Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: "Panie, panie, otwórz nam". Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę powiadam wam, nie znam was". Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.
 

Rozważanie

Przypowieść o dziesięciu pannach trochę zdumiewa, bo czyż tylko fakt, iż jedne wzięły z lampami oliwę, drugie zaś nie wzięły oliwy, sprawia, że jedne wchodzą z Panem Młodym na wesele, drugi nie zostają wpuszczone ... o jednych słyszymy, że są mądre, o drugich, że głupie ... i tylko to naczynie z oliwą je różni w całej przypowieści bo przecież śpią w nocy wszystkie, czekając na Pana Młodego ... jakby ten ciężar oliwy niesiony przez mądre panny był tak cenny?
Tak, lampy bez oliwy są nieużyteczne. Wybrać się na spotkanie Pana Młodego by oświetlać Jemu drogę do izby weselnej nie mając oliwy jest nierozsądne.
Wybrać się na wesele nie mając w sercu odrobiny miłości jest głupotą.
Dzisiejsza Ewangelia kończy się zachętą by czuwać! Nieść lampę z oliwą ...
"Nie mogę zrozumieć miłości bez dążenia do upodobnienia się, miłości bez dzielenia wszystkich trudów, bez gorącego pragnienia zgodności życia ". Powie br. Karol.

Modlitwa

"Bądźmy ludźmi pragnienia i modlitwy ... Niczego nie uważajmy za niemożliwe: Bóg może wszystko”.

Rozważa brat Wojtek, Mały Brat Jezusa, Warszawa