Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, Ufność

2 listopada 2023 r. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a

Ufność

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: "Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego". Po tych słowach wyzionął ducha. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: "Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał".

Rozważanie

Jezus - człowiek, który przeżył swoje życie w pełni. Bóg, który z miłości do nas opuścił niebiosa i przyjął nasz niełatwy los. Kochał, cierpiał, wchodził w relacje; pracował i odpoczywał. Przebywał z ludźmi i oddalał się na pustkowie, cieszył się i smucił. Uświęcił każdy aspekt naszego życia. Brat Karol gorąco pragnął Go naśladować. Ja też nieudolnie uczę się od Niego jak żyć. W ostatniej chwili swego ziemskiego życia, Jezus, pokazuje co najważniejsze. Całkowicie powierza się Ojcu. Panie, naucz mnie takiej ufności.

 

Modlitwa

Ojcze, pragnę powierzać sie Tobie.
Uczyń ze mna co zechcesz.
Cokolwiek ze mna uczynisz,
chciałbym byc Ci wdzięczny

Chciałbym być gotów na wszystko,
chciałbym przyjmować wszystko,
aby Twoja wola spełniała sie we mnie
i we wszystkoch Twoich stworzeniach.

Spraw, abym nie pragnął nic wiecej.
W Twoje ręce powierzam ducha mego,
z całą miłością mego serca.

Kocham Cię, a Twoja niezgłębiona miłość
cierpliwie czeka,
abym oddał sie całkowicie w Twoje ręce,
z nieskończoną ufnością,
bo Ty jesteś moim Ojcem.

 

Rozważa Kuba, Mały Brat, Izabelin