Duchowość Nazaretu według brata Karola

Odkrycie Jezusa z Nazaretu

Jaka była historia życia błogosławionego brata Karola? Czym wyróżniała się jego duchowość?

Pragnienie pustyni

Dlaczego wybrał pustynię? Dlaczego Tamanrasset? Na najprostsze pytania trudno dać prostą odpowiedź.

Naśladowanie Jezusa do końca

Duchowość Nazaretu, w swej istocie, jest naśladowaniem Jezusa żyjącego z Maryją i Józefem w życiu ukrytym w Nazarecie.

Odkrywanie powołania

Życie Małego Brata jest przykładem drogi do zjednoczenia z Bogiem.

Modlitwa dla brata Karola

Człowiek miłuje tylko dlatego, że został już ogarnięty miłością. Modlitwa to myślenie o Bogu z miłością.

Bycie dla bliźniego

W jednym ze swoich listów ojciec Voillaume mówi o dwóch istotnych wartościach w powołaniu uczniów brata Karola. Są nimi pustynia i uszanowanie ludzi.

Eucharystia

Eucharystia dla brata Karola jest największym darem i sakramentem. Wokół niej skupia całe swoje codzienne życie.

Adoracja

Eucharystia dla brata Karola jest największym darem i sakramentem. Wokół niej skupia całe swoje codzienne życie.

Kontemplacja

Jakim doświadczeniem była kontemplacja dla bł. Karola de Foucauld, jak kształtowała Jego codzienność?