Modlitwa poświęcenia Fraterni Matce Bożej, Pani całego świata

Zamieszczamy modlitwę poświęcenia Fraterni małych sióstr Jezusa Matce Bożej, Pani całego świata, modlitwę, która została odmówiona przez wszystkie uczestniczki Kapituły 2023 na jej zakończenie.

Matko Boża, Pani całego świata, Ty, która byłaś obecna przy narodzinach Fraterni i uczestniczyłaś we wszystkich jej radościach i smutkach, oto stoimy znów przed Tobą, zgromadzone u Twoich stóp z czterech stron świata. Jesteś dla nas Matką Bożą, Panią całego świata. W tobie odnajdujemy Matkę Bożą z Afryki, Ameryki, Azji, Europy i Oceanii. W Tobie widzimy Matkę Bożą z Betlejem, z Nazaretu i z całej ziemi Bliskiego Wschodu, na której przyszłaś na świat.

Zawsze pozostaniesz dla nas Tą, która dała nam Dzieciątko Jezus, byśmy Je niosły na cały świat z Jego orędziem łagodności i pokoju, nadziei i radości.
Zawierzamy Twojej macierzyńskiej czułości wszystkich, dla których jesteśmy konsekrowane, a zwłaszcza najuboższych i najbardziej opuszczonych.
Daj im Twoje Dzieciątko Jezus, aby było ich pocieszeniem, światłem i radością.
Daj poznać orędzie Ewangelii wszystkim naszym braciom niechrześcijanom.
Daj wszystkim ludziom łaskę jedności w miłości Twojego Syna, Jezusa.
Wszystkim, którzy trwają w błędzie – daj Twoje Dzieciątko Jezus.
Wszystkim, którzy cierpią – daj Twoje Dzieciątko Jezus.
Wszystkim, którymi zawładnął gniew i nienawiść – daj Twoje Dzieciątko Jezus.
Wszystkim chorym i umierającym – daj Twoje Dzieciątko Jezus.
Wszystkim ludziom bez wyjątku: małym i wielkim, biednym i bogatym – daj Twoje Dzieciątko Jezus.
Spraw, by nasze serca były powszechne. Niech Twój uśmiech i Twoja radość, Matko Boża, Pani całego świata, będą dla nas źródłem światła i odwagi, która pozwoli nam pozostać na zawsze uśmiechem dla świata, jakiekolwiek byłyby trudy i przeciwności naszej drogi. Amen.